Pirkimo sąlygos ir taisyklės


Pirkimo sąlygos ir taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) laikomos sutartimi, sudaroma tarp Jūsų (toliau - Klientas) ir LSMU vaistinės internetinės svetainės “univaistine.lt” administratoriaus (toliau - Administratorius). Jos sudaromos norint užtikrinti Kliento ir Administratoriaus teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.
1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi LSMU vaistinės internetine svetaine “univaistine.lt”, rengia LSMU vaistinės internetinės svetainės siūlomų produktų užsakymą, vykdo šių produktų apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito LSMU vaistinės internetinėje svetainėje esančią informaciją, komentuoja bei vertina produktus ir naudojasi kitomis paslaugomis (toliau viskas bendrai - Paslaugos).
1.3. Klientas pirkimo metu pažymėjęs varnele laukelį "Susipažinau su LSMU vaistinės internetinės svetainės taisyklėmis, sutinku su jų nuostatomis ir patvirtinu, kad vaistą (jei mano pasirinkta prekė yra vaistas) pasirinkau remdamasis gydytojo ar vaistininko patarimu" patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis LSMU vaistinės internetinės svetainės paslaugomis.
1.4. Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su LSMU vaistinės internetinės svetainės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.5. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo LSMU vaistinės internetinėje svetainėje. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

II. Privatumo politika

2.1. Klientui užsakant produktus yra būtina registracija, kurioje pateikiami visi produktai pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos produktai, telefono numeris, pristatymo būdas ir pan.
2.2. Kliento registracijoje pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik Administratoriaus ir jo partnerių, teikiančių paslaugas, susijusias su produktų užsakymu, pirkimu ir pristatymu.
2.3. Registruodamasis Klientas nesuteikia teisės naudoti jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas pats pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.
2.4. Klientas patvirtina, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis LSMU vaistinės internetinėje svetainėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.5. Administratorius įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Administratoriaus partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
2.6. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti LSMU vaistinės internetinėje svetainėje.
2.7. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo LSMU vaistinės internetinės svetainės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Administratorius neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo LSMU vaistinės internetinės svetainės sistemos.
2.8. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis LSMU vaistinės internetinės svetainės univaistine.lt paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti LSMU vaistinės internetinės svetainės univaistine.lt veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

III. Produktai ir jų kainos

3.1. Produkto aprašas pateikiamas prie kiekvieno produkto.
3.2. Produktų viešas pateikimas neįpareigoja Administratoriaus parduoti produktus.
3.3. Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti produktų pasiūlą.
3.4. Administratorius neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie produktą.
3.5. Konkrečių produktų kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvieno produkto aprašo. Administratorius įsipareigoja produktus parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
3.6. Į produkto kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
3.7. Į produkto kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Klientas, užsisakantis produktus į bet kurią Lietuvos vietą, papildomai turi sumokėti pristatymo mokestį. Pristatymo mokestis paskaičiuojamas pagal siuntinio svorį. Pristatymo mokestis pervedamas kartu atsiskaitant už produktus.
3.8 Siuntų pristatymo paslaugos ir kainos:
Siuntų vežimo bendrovės LP Expres paslaugos ir kainos:
Svoris kg. Mato vnt Paslaugos kaina, €
Iki 1 kg (XS) pak. 4.65
Nuo 1 iki 2kg (S) pak. 4.65
Nuo 2 iki 5kg (M) pak. 5.67
Nuo 5 iki 10kg (L) pak. 6.84
Nuo 10 iki 30kg (XL) pak. 8.00

Pristatymas į Kuršių Neriją - 40€;
Siuntos pristatomos visoje Lietuvoje ne vėliau kaip kitą darbo dieną iki 16h;

IV. Atsiskaitymas už produktus

4.1. Atsiskaityti už LSMU vaistinės internetinės svetainės „univaistine.lt“ produktus galima atliekant pavedimą per savo internetinę bankininkystę.
4.2. Administratorius užsakytų produktų siuntinį pradeda formuoti tik gavęs pilną apmokėjimą už produktus. Tuo pačiu klientas į jo nurodytą elektroninį paštą gauna patvirtinimą apie sėkmingai įvykdytą apmokėjimą bei sąskaitą faktūrą pdf formatu.
4.3. Atsiskaityti galima ir grynais pinigais atsiimant produktus artimiausiame LSMU vaistinės filiale . Tokiu atveju, Jums reikia:
4.3.1. Prisiregistruoti, nes apsipirkinėti gali tik registruoti vartotojai.
4.3.2. Susikrauti produktus į krepšelį ir paspausti mygtuką "Formuoti užsakymą". Pristatymo informacijoje pasirinkti Jums artimiausią filialą. Mes gausime informaciją apie Jūsų produktų krepšelio turinį.
4.3.3. Pagaminsime produktus ir informuosime Jūsų nurodytu el. paštu arba telefonu, kada galite atvykti apmokėti ir atsiimti siuntinio į Jūsų nurodytą filialą.

V. Produktų pristatymas

5.1. Produktus pristato Administratorius arba Administratoriaus įgaliotas atstovas - siuntų vežimo bendrovė LP Expres .
5.2. Siuntų pristatymo terminai:
Pristatymas Lietuvos apskričių centruose iki 2 darbo dienų, kitur – iki 3 darbo dienų.
5.3. Produktus Kurjeris pristato darbo dienomis arba su Klientu suderintu laiku. Administratorius neatsako už Kliento užsakyto produkto nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Administratorius negalėjo kontroliuoti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
5.4. Siuntos pristatomos Kliento adresu. Siuntos negali būti pristatomos į pašto dėžutes. Kurjeris privalo įteikti siuntą tik identifikavęs Klientą.
5.5. Priimdamas siuntą, Klientas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos (Pakuotės) pažeidimą, klientas privalo tai pažymėti Lydraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui pasirašius Lydraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir Kurjeris neprisiima jokių įsipareigojimų dėl siuntos ar jos dalies sugadinimo ar praradimo, kuris buvo pastebėtas vėliau.
5.6. Administratorius visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už produktų pristatymo terminų pažeidimą, jeigu produktai Klientui nėra pristatomi arba pristatomi ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių. Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti produktų Klientui dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių, papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas apmokestinamas antrą kartą.
5.7. Klientas pastebėjęs, jog produktai neatitinka užsakymo, įsipareigoja nedelsiant susisiekti el. paštu vaistine@lsmuni.lt arba telefonu (8 37) 387533 . Administratorius įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Administratoriaus ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

VI. Produktų grąžinimas

6.1. Įsigyti produktai kitais produktais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami.
6.2. Jeigu gautas ne tas produktas ir/ar nekokybiškas produktas, brokuotas produktas, prašome susisiekti el. paštu vaistine@lsmuni.lt arba tel.: (8 37) 387533. Administratorius įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Administratoriaus ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

VII. Taikytina teisė

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

VIII. Baigiamosios nuostatos

8.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dalinkitės informacija soc. tinkluose

     

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VAISTINĖ
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VAISTINĖ

Pasirinkite filtravimo kriterijus ir spauskite „Pritaikyti“ arba ENTER