Geros gamybos praktika


Geros gamybos praktika

Universiteto vaistinė yra įdiegusi gerą gamybos praktiką, kurios principai pasirinkti vadovaujantis Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentu Nr. 1223/2009, Lietuvos Respublikos teisės aktais - higienos normomis HN 62:2003 ir HN 64-1:2001. Visi Universiteto vaistinės gamybos kosmetikos gaminiai yra notifikuoti Europos Sąjungoje.

Dalinkitės informacija soc. tinkluose

     

Galerija


Geros gamybos praktika
Geros gamybos praktika

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VAISTINĖ
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VAISTINĖ

Pasirinkite filtravimo kriterijus ir spauskite „Pritaikyti“ arba ENTER