Geros gamybos praktika


Geros gamybos praktika

Universiteto vaistinė yra įdiegusi gerą gamybos praktiką, kurios principai pasirinkti vadovaujantis Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentu Nr. 1223/2009, Lietuvos Respublikos teisės aktais - higienos normomis HN 62:2003 ir HN 64-1:2001. Visi Universiteto vaistinės gamybos kosmetikos gaminiai yra notifikuoti Europos Sąjungoje.

Dalintis

     

Galerija


Geros gamybos praktika
Geros gamybos praktika

LSMU VAISTINĖ
LSMU VAISTINĖ

Pasirinkite filtravimo kriterijus ir spauskite „Pritaikyti“ arba ENTER